BESIX Connect wil bijdragen tot een veiligere en groene planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen Maatschappij (Mensen), Milieu (Planeet) en Economie (Groei), en dit op vrijwillige basis.

Onze MVO- prioriteiten zijn gericht op vier pijlers:

 • Mensen – BESIX Connect verbindt er zich toe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk wil ze ook voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en voor sociale betrokkenheid bieden.
 • Engineering – De ingenieurs van BESIX Connect zetten zich in voor de creatie van duurzame bouw- en infrastructuurtoepassingen.
 • Milieu – BESIX Connect streeft naar een minimalisatie van de impact door onze CO2-uitstoot en ons afval te beperken.
 • Business Behaviour – BESIX Connect heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscode na te leven.

Bij het realiseren van deze prioriteiten houdt BESIX Connect rekening met 5 belangrijke uitdagingen binnen haar sector: de klimaatverandering, de vergrijzing van de maatschappij, de toenemende nood aan duurzame oplossingen, de nood aan hernieuwbare energie en de nieuwe behoeften inzake talentmanagement. De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen:

 • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en weinig afval mogelijk maken
 • Groene oplossingen aanmoedigen
 • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
 • Een voorkeurswerkgever zijn
 • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
 • Gedragscodes integreren
 • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten.

Over elke belangrijke beslissing wordt overlegd met de klant en alle betrokken stakeholders: adviseurs en consultants van de klant, lokale autoriteiten, technische inspecteurs en bewoners.